Metalowy ciężarek o masie 1 kg zawieszono na sprężynie jak na rysunku. Po zawieszeniu ciężarka sprężyna wydłużyła się o 0,1 m. Następnie ciężarek wprawiono w drgania w kierunku pionowym o amplitudzie 0,05 m. W obliczeniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego równą 10 m/s^2, a masę sprężyny i siły oporu pomiń. <br>Wykaż, że wartość współczynnika sprężystości sprężyny wynosi 100 N/m. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

obraz do zadania
Fizyka
 -  liceum
obraz do zadania

Metalowy ciężarek o masie 1 kg zawieszono na sprężynie jak na rysunku. Po zawieszeniu ciężarka sprężyna wydłużyła się o 0,1 m. Następnie ciężarek...

Ola
24319
odpowiedziała na to pytanie

Dane:

 

    

   

 

Szukane:

 

Rozwiązanie:

Najpierw zapisujemy, że siła ciężkości działająca na klocek jest równa sile sprężystości:

 

Zapisujemy to równanie za pomocą wzoru:

Reszta odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019