🎓 Metalowy ciężarek o masie 1 kg zawieszono na sprężynie jak na rysunku. Po zawieszeniu ciężarka sprężyna wydłużyła się o 0,1 m. Następnie ciężarek wprawiono w drgania w kierunku pionowym o amplitudzie 0,05 m. W obliczeniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego równą 10 m/s^2, a masę sprężyny i siły oporu pomiń. Wykaż, że wartość współczynnika sprężystości sprężyny wynosi 100 N/m. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

obraz do zadania
Fizyka
 -  liceum
obraz do zadania

Metalowy ciężarek o masie 1 kg zawieszono na sprężynie jak na rysunku. Po zawieszeniu ciężarka sprężyna wydłużyła się o 0,1 m. Następnie ciężarek wprawiono w drgania w kierunku pionowym o amplitudzie 0,05 m. W obliczeniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego równą 10 m/s^2, a masę sprężyny i siły oporu pomiń.
Wykaż, że wartość współczynnika sprężystości sprężyny wynosi 100 N/m.

Ola
131500
odpowiedziała na to pytanie

Dane:

 

    

   

 

Szukane:

 

Rozwiązanie:

Najpierw zapisujemy, że siła ciężkości działająca na klocek jest równa sile sprężystości:

 

Zapisujemy to równanie za pomocą wzoru:

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
26 marca 2019
EDB

Zdefiniuj obronę cywilną.

około 22 godziny temu
EDB

Rozwiń skrótowce: ZHR, LOK, ZHP.

około 22 godziny temu
Wideolekcja
25 marca 2019
EDB

Zdefiniuj system obronny państwa.

około 23 godziny temu
EDB

Przedstaw definicję skażenia.

około 24 godziny temu
Wideolekcja
content
26 marca 2019
EDB

Co to jest promieniotwórczość?

około 24 godziny temu
EDB

Co to jest promieniotwórczość?

około 24 godziny temu
EDB

Czym jest cyberprzemoc?

1 dzień temu