Metalowe płytki zamocowano na elektroskopach, naładowano elektroskopy ujemnie i oświetlano promieniowaniem o różnych długościach fali. W tabeli podano wartości pracy wyjścia elektronu z tych metali. <br>Po oświetleniu płytki promieniowaniem o długości fali 170 nm zostały z niej wybite elektrony o maksymalnej energii kinetycznej 2,76 eV. Z którego spośród metali wymienionych w tabeli wykonana była płytka? Zapisz niezbędne obliczenia, odpowiedź i jej uzasadnienie. Przyjmij, że 1 eV = 1,6·10^–19 J. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

obraz do zadania
Fizyka
 -  liceum
obraz do zadania

Metalowe płytki zamocowano na elektroskopach, naładowano elektroskopy ujemnie i oświetlano promieniowaniem o różnych długościach fali. W tabeli...

Ola
24319
odpowiedziała na to pytanie

Dane:

 

 

Szukane:

 

Rozwiązanie:

Korzystamy z równania dla efektu fotoelektrycznego:

 

Obliczamy energię fotonu:

Reszta odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019