Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Fizyka

Merkury to najmniejsza i najbliższa Słońcu planeta Układu Słonecznego. Jego masa stanowi 5,5% masy Ziemi. Zakładając, że Merkury ma kształt kuli, oblicz długość jego średnicy. Podaj wynik w kilometrach. Do obliczeń przyjmij, że przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni Merkurego wynosi 3,7 m/s2, a masa Ziemi wynosi 6 ∙ 1024 kg.

Odpowiedź nauczyciela