🎓 Louis de Broglie przewidział, że cząstki elementarne wykazują własności falowe – cząstka o pędzie p jest falą o długości h/p . Oblicz długość fali powolnego neutronu o energii kinetycznej E = 1,6⋅10^-21 J. (Pomiń efekty relatywistyczne). - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

Fizyka
 -  liceum

Louis de Broglie przewidział, że cząstki elementarne wykazują własności falowe – cząstka o pędzie p jest falą o długości h/p . Oblicz długość fali powolnego neutronu o energii kinetycznej E = 1,6⋅10^-21 J. (Pomiń efekty relatywistyczne).

Ola
131499
odpowiedziała na to pytanie

Dane:

  

Szukane:

 

Rozwiązanie:

Długość fali możemy obliczyć ze wzoru:

  

Energia kinetyczna cząstki może być zapisana wzorem:

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
EDB

Zdefiniuj obronę cywilną.

około 18 godzin temu
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
EDB

Rozwiń skrótowce: ZHR, LOK, ZHP.

około 18 godzin temu
EDB

Zdefiniuj system obronny państwa.

około 18 godzin temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019
EDB

Przedstaw definicję skażenia.

około 19 godzin temu
EDB

Co to jest promieniotwórczość?

około 19 godzin temu
EDB

Co to jest promieniotwórczość?

około 19 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
EDB

Wymień narzędzia cyberprzemocy.

około 23 godziny temu
EDB

Czym jest cyberprzemoc?

1 dzień temu