Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Fizyka

London Eye ma średnicę 120 m i porusza się z prędkością liniową wynoszącą 0,8 km/h, dzięki czemu pasażerowie mogą wsiadać bez konieczności zatrzymywania koła. Oblicz czas, w jakim koło wykona jeden pełen obrót. Wynik podaj w minutach.

Odpowiedź nauczyciela