Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Fizyka

Kulka o objętości 0,3 m3 zanurzona do połowy pływa w oleju o gęstości 800 kg/m3. Oblicz wartość siły wyporu, działającej na kulkę . Przyjmij g = 10 N/kg.

Odpowiedź nauczyciela