Jakie są skutki oddziaływań w przyrodzie? - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

Fizyka
 -  liceum

Jakie są skutki oddziaływań w przyrodzie?

Ewelina
7077
odpowiedziała na to pytanie

Możemy je podzielić na dwa rodzaje. 

Skutki statyczne to takie, przy których obserwujemy odkształcenie ciała. Np.: zgnieceniach, rozciągnięciach, ugięciach.

Skutki dynamiczne polegające na zmianach prędkości ciał. Np.: wprawianie ciał w ruch, zatrzymywanie, zmiany kierunku ruchu.

Matematyka
20 +53
około 10 godzin temu
Matematyka
2 + 2
około 10 godzin temu
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
28 marca 2019