Jak zbudowany jest atom? - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

Fizyka
 -  liceum

Jak zbudowany jest atom?

Remik
6
odpowiedział na to pytanie
Atomy składają się z protonów, neutronów i elektronów. Protony i neutrony tworzą jądro atomu, wokół którego po orbitach krążą elektrony. Protony są ładunkami dodatnimi, a elektrony są ładunkami ujemnymi.
Matematyka
20 +53
4 dni temu
Matematyka
2 + 2
4 dni temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Fizyka
Jak zbudowany jest atom?
5 września 2018