Jak wyznaczyć środek masy układu ciał? - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

Fizyka
 -  liceum

Jak wyznaczyć środek masy układu ciał?

Remik
6
odpowiedział na to pytanie

Środek masy układu ciał punktowych to punkt, w którym skupiona jest cała masa w opisie układu jako masy punktowej. Wyznaczamy ją z zależności:

 

gdzie  jest masą ciała,  jest odległością tego ciała od osi obrotu,  jest liczbą ciał punktowych w układzie.

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019