Jak wygląda równanie opisujące tor ruchu w rzucie poziomym? - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

Fizyka
 -  liceum

Jak wygląda równanie opisujące tor ruchu w rzucie poziomym?

Ewelina
7070
odpowiedziała na to pytanie

Tor ruchu pionowego ciała w rzucie poziomym przedstawiamy wzorem:

 

gdzie  jest pionową wysokością na jakiej znajduje się ciało,  jest odległością poziomą miejsca, w którym badamy tor ruchu od miejsca rzutu ciała,  jest przyspieszeniem ziemskim,  jest prędkością początkową rzucanego ciała,  jest wysokością z jakiej wyrzucono to ciało.

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019