Jak przedstawiamy zależność szybkości liniowej od kątowej w ruchu jednostajnym po okręgu? - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

Fizyka
 -  liceum

Jak przedstawiamy zależność szybkości liniowej od kątowej w ruchu jednostajnym po okręgu?

Ola
24324
odpowiedziała na to pytanie

Zależność szybkości liniowej od szybkości kątowej przedstawiamy wzorem:

 

gdzie  jest prędkością liniową,  jest prędkością kątową,  jest promieniem po jakim porusza się ciało.

Matematyka
20 +53
3 dni temu
Matematyka
2 + 2
3 dni temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019