🎓 Jak obliczyć prędkość końcową ciała w ruchu jednostajnie przyspieszonym? - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

Fizyka
 -  liceum

Jak obliczyć prędkość końcową ciała w ruchu jednostajnie przyspieszonym?

Remik
6
odpowiedział na to pytanie

Prędkość ciała w ruchu jednostajnie przyspieszonym przedstawiamy za pomocą wzoru:

 

gdzie  jest prędkością końcową ciała,  jest prędkością początkową ciała,  jest przyspieszeniem z jakim poruszało się to ciało,  jest czasem ruchu ciała.

Matematyka
Oblicz (-7 1/5):(-3 1/5)
około 14 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Historia
Kim byli gladiatorzy?
około 14 godzin temu
Wideolekcja
content
28 marca 2019
Historia
Czym był senat rzymski?
około 14 godzin temu
Historia
Kim byli Etruskowie ?
około 14 godzin temu
Wideolekcja
content
26 marca 2019