🎓 Jak obliczyć prędkość końcową ciała w ruchu jednostajnie przyspieszonym? - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

Fizyka
 -  liceum

Jak obliczyć prędkość końcową ciała w ruchu jednostajnie przyspieszonym?

Remik
6
odpowiedział na to pytanie

Prędkość ciała w ruchu jednostajnie przyspieszonym przedstawiamy za pomocą wzoru:

 

gdzie  jest prędkością końcową ciała,  jest prędkością początkową ciała,  jest przyspieszeniem z jakim poruszało się to ciało,  jest czasem ruchu ciała.

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Matematyka
1i 1/3+2i 3/4
1 dzień temu
Matematyka
1 i7/8 + 2i1/4
1 dzień temu
Matematyka
2 1/6 - 1 3/4
1 dzień temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019