🎓 Jak obliczamy natężenie pola elektrycznego? - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

Fizyka
 -  liceum

Jak obliczamy natężenie pola elektrycznego?

Łukasz
5
odpowiedział na to pytanie

Wartość natężenia pola elektrostatycznego pomiędzy naładowanymi płytkami przedstawiamy wzorem:

 

gdzie  jest natężeniem pola elektrostatycznego,  jest różnicą potencjałów pomiędzy tymi płytkami,  jest odległością płytek od siebie. 

Wideolekcja
content
28 marca 2019
Wideolekcja
content
28 marca 2019
Wideolekcja
content
22 marca 2019