🎓 Jak obliczamy natężenie pola elektrycznego? - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

Fizyka
 -  liceum

Jak obliczamy natężenie pola elektrycznego?

Łukasz
3
odpowiedział na to pytanie

Wartość natężenia pola elektrostatycznego pomiędzy naładowanymi płytkami przedstawiamy wzorem:

 

gdzie  jest natężeniem pola elektrostatycznego,  jest różnicą potencjałów pomiędzy tymi płytkami,  jest odległością płytek od siebie. 

Fizyka
Co to jest Avogadra?
około 4 godzin temu
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019