🎓 Jak obliczamy drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym? - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

Fizyka
 -  liceum

Jak obliczamy drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym?

Remik
6
odpowiedział na to pytanie

Drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym przedstawiamy za pomocą wzoru:

 

gdzie  jest drogą jaką przebyło ciało,  jest prędkością początkową z jaką poruszało się to ciało,  jest przyspieszeniem z jakim poruszało się ciało,  jest czasem ruchu tego ciała.

Biologia
co to białka
około godziny temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019