Jak oblicz promień atomu w modelu Bohra? - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

Fizyka
 -  liceum

Jak oblicz promień atomu w modelu Bohra?

Piotrek
4433
odpowiedział na to pytanie

Wzór na promień n-tej orbity Bohra ma postać:

 

gdzie  jest promieniem n-tej orbity Bohra,  jest numerem orbity,  jest przenikalnością elektryczną próżni,  jest wartością ładunku elementarnego,  jest stała Plancka,  jest liczbą atomową,  jest masą elektronu.

Matematyka
20 +53
1 dzień temu
Matematyka
2 + 2
1 dzień temu
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019