Jądro izotopu uranu 235U w wyniku bombardowania neutronami ulega rozszczepieniu. Podczas rozszczepienia jednego jądra wydziela się energia 200 MeV. <br>Oblicz liczbę jąder uranu, które uległy rozszczepieniu, jeżeli wykorzystując całą wydzieloną energię ogrzano 5 kg wody od temperatury 20°C do temperatury 100°C. W obliczeniach przyjmij, że ciepło właściwe wody wynosi 4200 J/(kg·K), oraz, że 1 MeV = 1,6·10^–13 J. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

Fizyka
 -  liceum

Jądro izotopu uranu 235U w wyniku bombardowania neutronami ulega rozszczepieniu. Podczas rozszczepienia jednego jądra wydziela się energia 200 MeV.
...

Ola
24319
odpowiedziała na to pytanie

Dane:

 

 

 

  

 

Szukane:

 

Rozwiązanie:

Zmiana temperatury wody wynosi:

 

 

Najpierw obliczamy, jaką energię wydzieliły jądra uranu:

Reszta odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019