🎓 Jądro izotopu uranu 235U w wyniku bombardowania neutronami ulega rozszczepieniu. Podczas rozszczepienia jednego jądra wydziela się energia 200 MeV. Oblicz liczbę jąder uranu, które uległy rozszczepieniu, jeżeli wykorzystując całą wydzieloną energię ogrzano 5 kg wody od temperatury 20°C do temperatury 100°C. W obliczeniach przyjmij, że ciepło właściwe wody wynosi 4200 J/(kg·K), oraz, że 1 MeV = 1,6·10^–13 J. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

Fizyka
 -  liceum

Jądro izotopu uranu 235U w wyniku bombardowania neutronami ulega rozszczepieniu. Podczas rozszczepienia jednego jądra wydziela się energia 200 MeV.
Oblicz liczbę jąder uranu, które uległy rozszczepieniu, jeżeli wykorzystując całą wydzieloną energię ogrzano 5 kg wody od temperatury 20°C do temperatury 100°C. W obliczeniach przyjmij, że ciepło właściwe wody wynosi 4200 J/(kg·K), oraz, że 1 MeV = 1,6·10^–13 J.

Ola
131500
odpowiedziała na to pytanie

Dane:

 

 

 

  

 

Szukane:

 

Rozwiązanie:

Zmiana temperatury wody wynosi:

 

 

Najpierw obliczamy, jaką energię wydzieliły jądra uranu:

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
25 marca 2019
EDB

Zdefiniuj obronę cywilną.

około 22 godziny temu
EDB

Rozwiń skrótowce: ZHR, LOK, ZHP.

około 22 godziny temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
EDB

Zdefiniuj system obronny państwa.

około 22 godziny temu
EDB

Przedstaw definicję skażenia.

około 23 godziny temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019
EDB

Co to jest promieniotwórczość?

około 23 godziny temu
EDB

Co to jest promieniotwórczość?

około 23 godziny temu
EDB

Czym jest cyberprzemoc?

1 dzień temu