🎓 Jądro izotopu uranu 235U w wyniku bombardowania neutronami ulega rozszczepieniu. Podczas rozszczepienia jednego jądra wydziela się energia 200 MeV. W poniższym równaniu reakcji uzupełnij liczby powstałych neutronów i elektronów. Zapis obejmuje w jednym równaniu samą reakcję rozszczepienia oraz rozpady β– niektórych powstałych jąder. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

obraz do zadania
Fizyka
 -  liceum
obraz do zadania

Jądro izotopu uranu 235U w wyniku bombardowania neutronami ulega rozszczepieniu. Podczas rozszczepienia jednego jądra wydziela się energia 200 MeV.
W poniższym równaniu reakcji uzupełnij liczby powstałych neutronów i elektronów. Zapis obejmuje w jednym równaniu samą reakcję rozszczepienia oraz rozpady β– niektórych powstałych jąder.

Ola
131500
odpowiedziała na to pytanie

W tym wypadku kierujemy się zasadą, że liczba masowa i liczba atomowa produktów reakcji musi być równa liczbie masowej i liczbie atomowej substratów. 

Obliczamy sumę liczb masowych po lewej stronie równania:

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
26 marca 2019
EDB

Zdefiniuj obronę cywilną.

około 22 godziny temu
EDB

Rozwiń skrótowce: ZHR, LOK, ZHP.

około 22 godziny temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019
EDB

Zdefiniuj system obronny państwa.

około 23 godziny temu
EDB

Przedstaw definicję skażenia.

około 24 godziny temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019
EDB

Co to jest promieniotwórczość?

około 24 godziny temu
EDB

Co to jest promieniotwórczość?

około 24 godziny temu
EDB

Czym jest cyberprzemoc?

1 dzień temu