Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Fizyka

Ile wynosi częstotliwość ruchu po okręgu o promieniu r = 10 cm roweru poruszającego się z prędkością v = 5? Wskazówka: Zapisz wzór na prędkość liniową, w którym występuje częstotliwość f, a następnie przekształć ten wzór.

Odpowiedź nauczyciela