Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Fizyka

Gepard poruszając się ruchem jednostajnie przyspieszonym z szybkością początkową równą zero, w czasie 12 sekund przebywa drogę 216 m. Oblicz wartość przyspieszenia geparda i szybkość, którą osiągnie po tym czasie. Wyraz szybkość w km/h. 

Odpowiedź nauczyciela