🎓 Fizyka. Matura próbna: kwiecień 2020. Zadanie 4.1. Zadanie 4. Rozważamy ruch skoczka spadochronowego w ziemskim polu grawitacyjnym. W chwili początkowej tego ruchu prędkość skoczka względem Ziemi wynosi zero. Przez pewien krótki czas skoczek opada ruchem przyspieszonym bez otwartego spadochronu, a następnie go otwiera. Po otwarciu spadochronu prędkość skoczka zaczyna maleć i po pewnym czasie osiąga w przybliżeniu stałą wartość. Wartość tej granicznej prędkości zależy m.in. od średnicy spadochronu i masy skoczka wraz ze sprzętem. Przyjmij, że przyspieszenie ziemskie w obszarze ruchu skoczka jest stałe i wynosi g = 9,81 ㎧ ², a skoczek opada pionowo i przy bezwietrznej pogodzie. Zadanie 4.1. Zaznacz właściwe dokończenie zdania wybrane spośród A–C oraz spośród 1.–3. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

Fizyka. Matura próbna: kwiecień 2020. Zadanie 4.1.

Zadanie 4.

Rozważamy ruch skoczka spadochronowego w ziemskim polu grawitacyjnym. W chwili

...

Ewelina
25116
Polub to zadanie

Zadanie 4.

Rozważamy ruch skoczka spadochronowego w ziemskim polu grawitacyjnym. W chwili początkowej tego ruchu prędkość skoczka względem Ziemi wynosi zero. Przez pewien krótki czas skoczek opada ruchem przyspieszonym bez otwartego spadochronu, a następnie go otwiera. Po otwarciu spadochronu prędkość skoczka zaczyna maleć i po pewnym czasie osiąga w przybliżeniu stałą wartość. Wartość tej granicznej prędkości zależy m.in. od średnicy spadochronu i masy skoczka wraz ze sprzętem. Przyjmij, że przyspieszenie ziemskie w obszarze ruchu skoczka jest stałe i wynosi g = 9,81 ², a skoczek opada pionowo i przy bezwietrznej pogodzie.

Zadanie 4.1. 

Zaznacz właściwe dokończenie zdania wybrane spośród A–C oraz spośród 1.–3.Rozwiązanie:

Uzasadnienie:

Wideolekcja
content
28 marca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019