🎓 Fizyka. Matura próbna: kwiecień 2020. Zadanie 11.3. Zadanie 11. Promień światła czerwonego o długości fali równej 628 nm biegnie w próżni i przechodzi do szkła. Kierunek biegu promienia oraz kąty pomiędzy promieniem i granicą ośrodków (a także prostą prostopadłą do niej) zaznaczono na rysunku obok. Zadanie 11.3. Promień światła czerwonego, opisanego na początku zadania, pada na granicę ośrodków, ale tym razem od strony szkła. Sytuację ilustruje rysunek obok, przedstawiający fragment biegu tego promienia. Na rysunku obok dorysuj dalszy (tzn. od punktu na granicy ośrodków) bieg tego promienia. Wpisz miarę kąta pomiędzy linią przerywaną a fragmentem promienia, który dorysujesz. Wykonaj niezbędne obliczenia, uzasadniające kierunek biegu dorysowanego promienia. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

obraz do zadania
Fizyka
 -  liceum
obraz do zadania

Fizyka. Matura próbna: kwiecień 2020. Zadanie 11.3.

Zadanie 11.

Promień światła czerwonego o długości fali równej 628 nm biegnie w próżni i

...

Ewelina
17552
odpowiedziała na to pytanie

Zadanie 11.

Promień światła czerwonego o długości fali równej 628 nm biegnie w próżni i przechodzi do szkła. Kierunek biegu promienia oraz kąty pomiędzy promieniem i granicą ośrodków (a także prostą prostopadłą do niej) zaznaczono na rysunku obok.

Zadanie 11.3.

Promień światła czerwonego, opisanego na początku zadania, pada na granicę ośrodków, ale tym razem od strony szkła. Sytuację ilustruje rysunek obok, przedstawiający fragment biegu tego promienia. Na rysunku obok dorysuj dalszy (tzn. od punktu na granicy ośrodków) bieg tego promienia. Wpisz miarę kąta pomiędzy linią przerywaną a fragmentem promienia, który dorysujesz. Wykonaj niezbędne obliczenia, uzasadniające kierunek biegu dorysowanego promienia.Rozwiązanie:

Z pierwszej części zadania wiemy, że:

 

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Język angielski

Complete with “a”, “an” , “the” or “-“ if no article is needed.

1. Paris is ……….capital of France. I’d like to visit it one day.
2. Bruce is the only boy at school who can speak …….. Chinese.
3. My grandmother has been playing ……….tennis since she was 12.
4. Alice loves walking in ………rain. She likes rainy days rather than sunny ones.
5. Ted is listening to ……..news on ……..radio. He looks worried.
6. Peter is blind and has got …….guide dog that goes with him everywhere. ……..dog
is a collie. He couldn’t live without it.
7. When we were in Madrid we stayed at …….Ritz, which is ….very expensive hotel.
8. Stella drove ……….children to ………town centre last Monday.
9. It’s very hot today and Ben has turned on ……..fan to get some fresh air.
10. Granny always makes ……dinner on Thanksgiving Day. She is …..excellent cook.
11. Anna’s cat is sitting on ……..window ledge looking at ……..moon.
12. Yesterday John and Larry went to ……zoo.
13. Kent goes to …....bed late when he has …..…exam.
14. David always has ………breakfast in ……kitchen.
15. .......... little boy fell off............... bicycle.
16. .......... children like.............. sweets.
17. . I have lost................ book I took out of.............. library.
18. . ............ cats love.............. fish.
19. Smoking................ cigarettes is unhealthy.
20. Mr and Mrs Jones go to.................. church on............ Sunday.
21. They go to.................... church round..............corner.
22. .................. students read.................... books.
23. .................. student was reading.................book you gave him.
24. . ................. world is coming to an end on..........Friday.
25. He goes to............... work while Mrs Jones stays at................... home.
26. ................. children go to..................... school.
27. Mr Jones goes to................. office while Mrs Jones stays at................. home.
28. They live in................... house on..................corner of................... street.
29. ................ children go to................. school over there.
30. . .............. dogs are not allowed in................ park.
31. ................... Amazon flows from....................Andes to .................... Atlantic.
32. .................... Queen will speak on....................Christmas Day.
33. Mary wants to learn................. French before she goes to.................. Continent.
34. In Paris, we stayed at................ George Vhotel, ate at............... Maxim’s, and
visited...............Louvre
35. .............. Smiths were supposed to come to............... lunch we gave at............ Ritz,
but ................. Mrs Smith phoned to say they had to take................ young one
to....................hospital

około 2 godziny temu