🎓 Fizyka. Matura próbna: kwiecień 2020. Zadanie 11.2. Zadanie 11. Promień światła czerwonego o długości fali równej 628 nm biegnie w próżni i przechodzi do szkła. Kierunek biegu promienia oraz kąty pomiędzy promieniem i granicą ośrodków (a także prostą prostopadłą do niej) zaznaczono na rysunku obok. Zadanie 11.2. Oblicz długość fali tego światła w szkle. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

obraz do zadania
Fizyka
 -  liceum
obraz do zadania

Fizyka. Matura próbna: kwiecień 2020. Zadanie 11.2.

Zadanie 11.

Promień światła czerwonego o długości fali równej 628 nm biegnie w próżni i

...

Ewelina
17541
odpowiedziała na to pytanie

Zadanie 11.

Promień światła czerwonego o długości fali równej 628 nm biegnie w próżni i przechodzi do szkła. Kierunek biegu promienia oraz kąty pomiędzy promieniem i granicą ośrodków (a także prostą prostopadłą do niej) zaznaczono na rysunku obok.

Zadanie 11.2.

Oblicz długość fali tego światła w szkle.Rozwiązanie:

Z rysunku wynika, że:

 

 

Z treści zadania wiemy, że długość fali światła w próżni wynosi:

 

Zatem kąt załamania będzie wynosił:

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Język angielski

Uzupełnij każdą lukę przekształcając wyraz podany w nawiasach, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdanie. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.

1. What are your favourite _______ (entertain) channels?
2. I think I must be _________________ (work). I feel exhausted.
3. What’s your _________________ (neighbour) like?Is there anything you would like to change about it?
4. Sally can be so ________ (decision). It always takes her ages to make up her mind.
5. Who was you best ________________(child) friend?
6. I hate people who are ________(honest). It’s impossible to trust them.
7. Do you think you could________________(sharp) your pencils before the next lesson?
8. It was a very _________ (polite) remark. I’m sorry, I shouldn’t have made it.
9.Due to the ridiculously high prices,we have been________(able) to find a decent flat in London.
10.My granny remains________(hope) that her missing dog will be found.
11.It’s sometimes difficult to________(sympathy) with Anna. I mean, losing one of your earrings is hardly a tragedy.
12.This mushroom is________(eat). Whatever you do, never pick one like this.
13.Are you an______________________ (imagine) person? For example, can you always think of something to do whenever you have some free time?
14.___________________(appear) windsurfing isn’t so difficult to do.
15. Does anyone still buy a________ (day) newspaper?
16. Whose___________(paint) is this?It’s simply stunning.
17. It must have been a______________(understand). I didn’t say that.

18. We live in a________________(mountain) region.
19.I’m usually_______________(fury) at myself whenever I don’t do well in a test.
20.Why don’t you make an official______________________ (complain)?

około godziny temu
Wideolekcja
content
26 marca 2019