Europejskie Laboratorium Fizyki Cząstek Elementarnych CERN znajduje się na granicy francusko-szwajcarskiej niedaleko Genewy. Z poniżej zamieszczonych stwierdzeń wybierz nieprawdziwe. <br>A. CERN jest największym międzynarodowym ośrodkiem badawczym fizyki cząstek w Europie. <br>B. W CERNnie za pomocą akceleratorów i detektorów cząstek bada się strukturę materii. <br>C. Badania przeprowadzane w CERN-ie mają na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, co działo się z materią w czasie Wielkiego Wybuchu. <br>D. W CERNnie prowadzi się obserwacje astronomiczne. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

Fizyka
 -  liceum

Europejskie Laboratorium Fizyki Cząstek Elementarnych CERN znajduje się na granicy francusko-szwajcarskiej niedaleko Genewy. Z poniżej zamieszczonych...

Ola
24319
odpowiedziała na to pytanie

Odpowiedź:

Reszta odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019