Energia elektryczna jest przekazywana z elektrowni do odbiorcy w ten sposób, że najpierw urządzenie A podwyższa napięcie otrzymywane z generatorów elektrowni, a następnie prąd jest przesyłany do odbiorcy, gdzie urządzenie B obniża napięcie do wymaganej wartości. Sprawność każdego z urządzeń A i B wynosi 90%, a w linii przesyłowej traci się 5% tej energii, którą oddaje urządzenie A. <br>Oblicz sprawność przekazywania energii od elektrowni do odbiorcy. Możesz przyjąć, że moc wytwarzana w generatorach elektrowni ma pewną zadaną wartość, np. 1000 MW. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

Fizyka
 -  liceum

Energia elektryczna jest przekazywana z elektrowni do odbiorcy w ten sposób, że najpierw urządzenie A podwyższa napięcie otrzymywane z generatorów...

Ola
24320
odpowiedziała na to pytanie

Energia elektryczna jest przekazywana z elektrowni do odbiorcy w ten sposób, że najpierw urządzenie A podwyższa napięcie otrzymywane z generatorów elektrowni, a następnie prąd jest przesyłany do odbiorcy, gdzie urządzenie B obniża napięcie do wymaganej wartości. Sprawność każdego z urządzeń A i B wynosi 90%, a w linii przesyłowej traci się 5% tej energii, którą oddaje urządzenie A.

<br>Oblicz sprawność przekazywania energii od elektrowni do odbiorcy. Możesz przyjąć, że moc wytwarzana w generatorach elektrowni ma pewną zadaną wartość, np. 1000 MW.

Dane:

 

 

Szukane:

 

Rozwiązanie:

Najpierw obliczamy, jaka moc przekazywana jest z urządzenia A do linii przesyłowej:

 

 

Następnie obliczamy moc, jaka jest tracona na linii przesyłowej:

 

 

a więc do urządzenia B trafia energia o mocy:

 

 

Na koniec możemy obliczyć końcową moc energii, jaka jest przekazywana do odbiorcy:

 

 

Teraz możemy obliczyć szukaną sprawność:

 

  

Odpowiedź: Sprawność przekazywania energii od elektrowni do odbiorcy wynosi w przybliżeniu 77%. 

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
22 marca 2019