Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Fizyka

Elektron w atomie: A. emituje foton po każdym obiegu orbity. B. emituje foton,gdy przechodzi na orbitę o niższej energii. C. emituje foton, gdy przechodzi na orbitę o wyższej energii D. nie emituje fotonów, ale je pochłania

Odpowiedź nauczyciela