🎓 Dwie rakiety poruszają się wzdłuż tej samej prostej naprzeciw siebie z prędkościami (względem pewnego inercjalnego układu odniesienia) o wartościach v1 = 0,3c i v2 = 0,3c. Względną prędkość rakiet można obliczyć w sposób relatywistyczny, korzystając z równania powyżej lub klasycznie. Zapisz, jak zmieni się stosunek prędkości względnej obliczonej w sposób relatywistyczny do wartości prędkości obliczonej w sposób klasyczny, jeśli wartości prędkości rakiet zostaną zwiększone. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

obraz do zadania
Fizyka
 -  liceum
obraz do zadania

Dwie rakiety poruszają się wzdłuż tej samej prostej naprzeciw siebie z prędkościami (względem pewnego inercjalnego układu odniesienia) o wartościach v1 = 0,3c i v2 = 0,3c. Względną prędkość rakiet można obliczyć w sposób relatywistyczny, korzystając z równania powyżej lub klasycznie.
Zapisz, jak zmieni się stosunek prędkości względnej obliczonej w sposób relatywistyczny do wartości prędkości obliczonej w sposób klasyczny, jeśli wartości prędkości rakiet zostaną zwiększone.

Ola
131499
odpowiedziała na to pytanie

Zapiszmy wzór na stosunek prędkości względnej obliczonej w sposób relatywistyczny do wartości prędkości obliczonej w sposób klasyczny:

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
EDB

Zdefiniuj obronę cywilną.

około 16 godzin temu
Wideolekcja
content
26 marca 2019
EDB

Rozwiń skrótowce: ZHR, LOK, ZHP.

około 16 godzin temu
EDB

Zdefiniuj system obronny państwa.

około 17 godzin temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019
EDB

Przedstaw definicję skażenia.

około 18 godzin temu
EDB

Co to jest promieniotwórczość?

około 18 godzin temu
EDB

Co to jest promieniotwórczość?

około 18 godzin temu
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
EDB

Wymień narzędzia cyberprzemocy.

około 21 godzin temu
EDB

Na czym polega cyberterroryzm?

około 23 godziny temu
EDB

Czym jest cyberprzemoc?

około 24 godziny temu