🎓 Dwie rakiety poruszają się wzdłuż tej samej prostej naprzeciw siebie z prędkościami (względem pewnego inercjalnego układu odniesienia) o wartościach v1 = 0,3c i v2 = 0,3c. Względną prędkość rakiet można obliczyć w sposób relatywistyczny, korzystając z równania powyżej. Oblicz w sposób klasyczny i relatywistyczny wartość prędkości względnej obu rakiet. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

obraz do zadania
Fizyka
 -  liceum
obraz do zadania

Dwie rakiety poruszają się wzdłuż tej samej prostej naprzeciw siebie z prędkościami (względem pewnego inercjalnego układu odniesienia) o wartościach v1 = 0,3c i v2 = 0,3c. Względną prędkość rakiet można obliczyć w sposób relatywistyczny, korzystając z równania powyżej.
Oblicz w sposób klasyczny i relatywistyczny wartość prędkości względnej obu rakiet.

Ola
131499
odpowiedziała na to pytanie

SPOSÓB KLASYCZNY

Rakiety poruszają się naprzeciw siebie, więc ich prędkość względna jest równa sumie prędkości każdej z rakiet:

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
EDB

Zdefiniuj obronę cywilną.

około 18 godzin temu
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
EDB

Rozwiń skrótowce: ZHR, LOK, ZHP.

około 18 godzin temu
EDB

Zdefiniuj system obronny państwa.

około 18 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
EDB

Przedstaw definicję skażenia.

około 19 godzin temu
EDB

Co to jest promieniotwórczość?

około 19 godzin temu
EDB

Co to jest promieniotwórczość?

około 19 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
EDB

Wymień narzędzia cyberprzemocy.

około 22 godziny temu
EDB

Czym jest cyberprzemoc?

1 dzień temu