Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaFizyka

Dwa kolejne grzbiety fali znajdują się w odległości d od siebie. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Odległość d jest równa a) Polowie długości fali
b) Odwrotności częstotliwości fali
c) Podwójnej amplitudzie drgań
d) ilorazowi prędkości i częstotliwości fali

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Rafał

Rafał

Fizyka