Druga zasada dynamiki Newtona. - Odrabiamy.pl

Fizyka

Fizyka

Druga zasada dynamiki Newtona.

Remik
6
odpowiedział na to pytanie
Treść II zasady dynamiki: Jeżeli na dane ciało działa niezrównoważona siła (wypadkowa jest różna od zera), wówczas ciało porusza się ruchem zmiennym, z przyspieszeniem proporcjonalnym do tej siły i odwrotnie proporcjonalnym do masy tego ciała.
Matematyka
20 +53
około 6 godzin temu
Matematyka
2 + 2
około 6 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
25 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Fizyka
Druga zasada dynamiki Newtona.
2 października 2018