Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Fizyka

Domowy licznik energii elektrycznej zarejestrował po upływie doby wzrost wskaźnika o 1,2 kWh. Oblicz średnią moc prądu w ciągu tej doby. Wynik podaj w jednostce układu SI.

Odpowiedź nauczyciela