Dlaczego stwierdzenie, że "w ruchu opóźnionym przyspieszenie jest ujemne" jest niewłaściwe? - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

Fizyka
 -  liceum

Dlaczego stwierdzenie, że "w ruchu opóźnionym przyspieszenie jest ujemne" jest niewłaściwe?

Łukasz
3
odpowiedział na to pytanie

Ponieważ to nie przyspieszenie jest dodatnie, czy ujemne, a wektor przyspieszenia jest skierowany zgodnie z dodatnim lub ujemnym kierunkiem na osi. Oznacza to, że jeśli przyspieszenie jest skierowane zgodnie z dodatnim kierunkiem to współrzędna wektora przyspieszenia również jest dodatnia. Natomiast jeśli przyspieszenie skierowane jest zgodnie z ujemnym kierunkiem to wówczas współrzędna wektora przyspieszenia jest ujemna. 

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019