Dlaczego fakir może bezpieczne spać na gwoździach? - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  gimnazjum

Fizyka
 -  gimnazjum

Dlaczego fakir może bezpieczne spać na gwoździach?

Ewelina
7054
odpowiedziała na to pytanie

Fakir leży na dużej ilości gwoździ umieszczonych na desce. Kładąc się na tej desce rozkłada on swój ciężar ciała, w taki sposób, że na każdego gwoździa działa tylko kawałkiem swojego ciała. Dzięki temu ciężar działający na poszczególne gwoździe jest bardzo mały i fakir nie nabija się na gwoździe.

Wideolekcja
content
26 marca 2019
Fizyka
Poniżej przedstawiono diagram H–R (diagram H – R, Hertzsprunga – Russella). Na osi pionowej odłożono stosunek mocy promieniowania gwiazdy L do mocy promieniowania Słońca L∗, natomiast na osi poziomej typ widmowy gwiazdy, który zależy od temperatury gwiazdy. Ten sam typ widmowy oznacza taką samą temperaturę na powierzchni gwiazdy. Moc promieniowania, czyli ilość energii wysyłanej w jednostce czasu, zależy od temperatury i jest proporcjonalna do pola powierzchni gwiazdy. Na diagramie cyfrą 1 oznaczono położenie Słońca, cyfrą 2 – gwiazdę należącą do kategorii nadolbrzymów, a cyfrą 3 – gwiazdę typu biały karzeł. Z tego diagramu wynika, że na przykład gwiazda 2 mając taką samą temperaturę na powierzchni jak Słońce wysyła 10^6 razy więcej energii niż Słońce.
Przeanalizuj wykres H – R porównując gwiazdę 3 ze Słońcem pod względem temperatury „jej powierzchni” i promienia.
Zapisz informacje o temperaturze i promieniu (w porównaniu ze Słońcem).
1. Temperatura „powierzchni” gwiazdy 3:
....................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
2. Promień gwiazdy 3:
....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
około 11 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019