🎓 Czym są układy nieinercjalne? - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

Fizyka
 -  liceum

Czym są układy nieinercjalne?

Piotrek
4566
odpowiedział na to pytanie

W tych układach obserwujemy, ze siły działające na ciało równoważą się, a ono porusza się ruchem zmiennym lub siły działające na ciało nie równoważą się, a ono spoczywa lub porusza się ruchem jednostajnym po prostej. W takich układach do wszystkich rzeczywistych sił działających na ciało, którego ruch badamy, należy dodać nową siłę nazywaną siłą bezwładności , która wyraża się wzorem:

 

gdzie  jest masą ciała,  jest przyspieszeniem, z jakim porusza się układ. Znak minus we wzorze oznacza, że zwrot siły bezwładności jest przeciwny do zwrotu wektora przyspieszenia tego układu.

Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
28 marca 2019
Historia
Wymień skutki unii lubelskiej
około 16 godzin temu
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Historia
Kim był Attyla?
około 18 godzin temu