Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Fizyka

Czym jest siła tarcia statycznego?

Odpowiedź nauczyciela