Czym jest ruch niejednostajny? - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  szkoła podstawowa

Fizyka
 -  szkoła podstawowa

Czym jest ruch niejednostajny?

Ewelina
7070
odpowiedziała na to pytanie
Jest to ruch, podczas którego prędkość ciała zmienia swoją wartość w miarę upływu czasu.
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019