Czym jest 1 T (tesla)? - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

Fizyka
 -  liceum

Czym jest 1 T (tesla)?

Remik
6
odpowiedział na to pytanie

Tesla jest jednostką indukcji magnetycznej w układzie SI. Jedna tesla może być interpretowana jako taka wartość indukcji magnetycznej, która na ładunek 1 C, poruszający się z prędkością 1 m/s prostopadle do linii pola magnetycznego, działa z siłą Lorentza o wartości równej 1 N. Korzystając z siły Lorentza wiemy, że:

 

gdzie  jest siłą,  jest szybkością,  jest wartością ładunku,  jest indukcją magnetyczną. Wówczas:

 

Z tego wynika, że:

  

Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Fizyka
Czym jest 1 T (tesla)?
12 listopada 2018