🎓 Co to są fale elektromagnetyczne, jakie są ich rodzaje, podaj zastosowania. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  gimnazjum

Fizyka
 -  gimnazjum

Co to są fale elektromagnetyczne, jakie są ich rodzaje, podaj zastosowania.

 

Fale elektromagnetyczne to fal, których źródłem mogą być drgające ładunki elektryczne lub prąd, którego natężenie zmienia się w czasie. 

Wyróżniamy następujące rodzaje fal elektromagnetycznych:

- fale radiowe (zastosowanie - w łączności i telekomunikacji),

- mikrofale (zastosowanie np. w mikrofalówkach, radarach i telefonii komórkowej),

- promieniowanie podczerwone (zastosowanie np. w alarmach, czujnikach ruchu, noktowizorach),

- światło widzialne,

- promieniowanie ultrafioletowe (zastosowanie np. lampach w solarium),

- promieniowanie rentgenowskie (zastosowanie np. prześwietlenia, radiologia),

- promieniowanie gamma (zastosowanie - sterylizacja narzędzi chirurgicznych, radioterapia). 

Wideolekcja
content
27 marca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019