🎓 Co nazywamy układem podwójnym? - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

Fizyka
 -  liceum

Co nazywamy układem podwójnym?

Piotrek
4567
odpowiedział na to pytanie

Układem podwójnym nazywamy dwa ciała obiegające wspólny środek masy. Zależność między okresem  obiegu ciał niebieskich wokół wspólnego środka masy, a odległością  między tymi ciałami można zapisać w postaci:

 

gdzie  jest stałą grawitacyjną,  i  są masami poszczególnych ciał niebieskich.

Wideolekcja
content
29 marca 2019
WOS
Samorząd terytorialny.
około 6 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Matematyka
(0,6+0,75*1/3)/10=

około 8 godzin temu
Matematyka
NWW i NWD 84 I 105
około 9 godzin temu
Wideolekcja
content
27 marca 2019