🎓 Co jest większe siła z jaką Ziemia przyciąga Księżyc, czy siła z jaką Księżyc przyciąga Ziemię? Odpowiedź uzasadnij. Oblicz, jak zmieniałaby się siła, z jaką Ziemia przyciąga Księżyc, gdyby odległość między nimi zmalała 4-krotnie. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  szkoła podstawowa

Co jest większe siła z jaką Ziemia przyciąga Księżyc, czy siła z jaką Księżyc przyciąga Ziemię? Odpowiedź uzasadnij. Oblicz, jak zmieniałaby się...

Ola
136937
Polub to zadanie

Siła, z jaką Ziemia przyciąga Księżyc jest taka sama jak siła, z jaką Księżyc przyciąga Ziemię. Wynika to z III zasady dynamiki. 

Zapisujemy odległość między Ziemią a Księżycem zmniejszoną 4 razy:

 

Teraz zapisujemy siłę, z jaką przyciągają się Ziemia i Księżyc:

 

oraz siłę, z jaką przyciągają się ciała po zmniejszeniu promienia:

 

gdzie M - masa Ziemi, m - masa Księżyca, G - stała grawitacji, r - odległość między ciałami. 

Teraz sprawdzamy, jak zmieni się siła:

   

Wstawiamy wyrażenie na zmniejszoną odległość:

 

 

Odpowiedź: Siła zwiększy się 16 razy. 

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Historia

Na podstawie tekstu źródłowego przedstaw, w jaki sposób, według autora tekstu, Polacy powinni dążyć do niepodległość.

Program polityczny Aleksandra Świętochowskiego

,,[...] Jeżeli nas nie mogą już nęcić wawrzyny Chrobrych i Batorych, nie
znaczy to wcale ażebyśmy skazani byli tylko na obronę własnego gniazda
i powstrzymani zupełnie w ruchu poza jego granicami. Każdy naród, który
nie zamiera, lecz żyje i postępuje, musi być zaborczym- jeżeli nie orężnie,
to cywilizacyjnie. Dalecy jesteśmy od zamiaru apoteozy naszego losu, winniśmy
jednak wskazać pomyślną stronę jego przekonań. Mianowicie otworzył
on przed nami szerokie pole podbojów przemysłowo-handlowych, [...] na
którym odnieść możemy pewniejsze zwycięstwa niż te, w których dotąd
pokładaliśmy całą naszą ufność. Nie oczekujmy niczego od przewrotów
politycznych, wojen, traktatów, przemiennych łask obcych, lecz zawierzmy
tylko własnej żywotności. [...] Takie są, według nas, główne wskazania polityczne
dzisiejszej doby [...]. Zawierają się one w następujących wnioskach:

Marzenia o odzyskaniu samoistności zewnętrznej ustąpić dziś winny staraniom
o samodzielność wewnętrzną. Samodzielność ta zaś może być tylko
wynikiem wzmocnienia sił umysłowych i materialnych, wszechstronnego
rozwoju narodowego, skojarzonego z postępem ogólnym, oraz demokratyzacji społeczeństwa,
powołanej do działania w nim pierwiastki nierozbudzone i niedojrzałe. Taka moc, takie ustawiczne natężenie energii, taki
ruch postępowy jedynie może utrzymać żywotność narodu i zapewnić mu rozrost"

około 10 godzin temu