Ciśnienie mierzy się manometrem czy barometrem? - Odrabiamy.pl

Fizyka

Fizyka

Ciśnienie mierzy się manometrem czy barometrem?

Ola
25496
odpowiedziała na to pytanie

Oba przyrządy służą do

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Język angielski
Uzupełnij list Emily do ojca opisujący jej nową przyjaciółkę używając odpowiednich form czasów Present Simple lub Present Continuous w zależności od kontekstu zdań.

Hello daddy, here's Emily. I Feel great an I hope you're fine too. I'd like to tell you about my new friend Laura. She (not be)........... a student like me, she usually (work)........... at a post office, but this year she (drive)........... a city bus-she (be)............. a bus driver. She (come)............ from Spain but she (not speak)............ Spanish very well because her parents moved to the UK when she was a child. Now she (live)........... in Italy just like me. We both decided that this month we (learn)............. more English because we (not speak)................. English fluently.
We seldom (do)............. our favourite activities together because we (not have)............ much time for that. We sometimes (go).............. to the Cinema because Emily (love)............... commedies. She (not like)............. horror movies, though, So we (not can).......... watch "Friday the 13-th" together.
At the moment, she (sit).......... in her room and she (do)............ some yoga exercises. This month we (rent)......... a flat together and we (share).......... some household chores. I (not want)............ to live with her very long because next month (move)......... to my boyfriend Lenny. I very often (meet)........... Lenny and he always (take).......... me to our favourite restaurant. Today we (take)............ Laura with US because she (like)............ seafood very much. I miss you very much and I hope we'll meet soon. Emily.
około 19 godzin temu
Biologia
Zawiera zielony barwnik.
około 20 godzin temu
Fizyka
Od czego zależy okres drgań?
około 20 godzin temu
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Fizyka
Od czego zależy amplituda?
około 20 godzin temu