Aby zmienić średnicę drucika zawinięto 20 zwojów na ołówek i zmierzono długość spirali linijką. Długość wynosiła 32 cm. Jaka była średnica drucika, a jaka była niepewność pomiaru? - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  szkoła podstawowa

Fizyka
 -  szkoła podstawowa

Aby zmienić średnicę drucika zawinięto 20 zwojów na ołówek i zmierzono długość spirali linijką. Długość wynosiła 32 cm. Jaka była średnica drucika, a jaka była niepewność pomiaru?

Ewelina
7070
odpowiedziała na to pytanie

Średnica drucika wynosiła:

 

Natomiast niepewność pomiarowa zależała od linijki:

 

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019