Wiadomo, że promień światła po przejściu przez płytkę równoległościenną, umieszczoną w powietrzu, biegnie dalej wzdłuż prostej równoległej do prostej, wzdłuż której promień pada na płytkę (patrz rysunek 1). Przyjmij, że bezwzględny współczynnik załamania dla powietrza jest równy 1.  <br> Promień światła przechodzi przez dwie równoległościenne warstwy o różnych bezwzględnych współczynnikach załamania. Przechodząc przez te warstwy, ulega załamaniu na każdej z trzech równoległych do siebie powierzchni granicznych. Oznacz na rysunku kąty padania i załamania, a następnie zapisz prawo załamania światła dla wszystkich trzech powierzchni, na których promień światła ulega załamaniu. Napisz, czy proste, wzdłuż których poruszają się promień padający na obie warstwy i promień, który przeszedł przez obie warstwy, są równoległe.  - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

Wiadomo, że promień światła po przejściu przez płytkę równoległościenną, umieszczoną w powietrzu, biegnie dalej wzdłuż prostej równoległej do prostej, wzdłuż której promień pada na płytkę (patrz rysunek 1). Przyjmij, że bezwzględny współczynnik załamania dla powietrza jest równy 1. 
 Promień światła przechodzi przez dwie równoległościenne warstwy o różnych bezwzględnych współczynnikach załamania. Przechodząc przez te warstwy, ulega załamaniu na każdej z trzech równoległych do siebie powierzchni granicznych. Oznacz na rysunku kąty padania i załamania, a następnie zapisz prawo załamania światła dla wszystkich trzech powierzchni, na których promień światła ulega załamaniu. Napisz, czy proste, wzdłuż których poruszają się promień padający na obie warstwy i promień, który przeszedł przez obie warstwy, są równoległe. 
3.5 gwiazdek na podstawie 4 opinii
obraz do zadania
Fizyka
 -  liceum
obraz do zadania

Wiadomo, że promień światła po przejściu przez płytkę równoległościenną, umieszczoną w powietrzu, biegnie dalej wzdłuż prostej równoległej do prostej, wzdłuż której...

Ola
23323
odpowiedziała na to pytanie

 

Najpierw zaznaczamy kąty padania i załamania na rysunku:

Następnie zapisujemy prawo załamania dla poszczególnych powierzchni granicznych:

Reszta odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019