🎓 W jaki sposób, będąc w górach, można zasugerować ratownikom w śmigłowcu potrzebę pomocy? - Odrabiamy.pl

EDB
 -  szkoła podstawowa

W jaki sposób, będąc w górach, można zasugerować ratownikom w śmigłowcu potrzebę pomocy?

Arkadiusz
1878
Polub to zadanie

Aby zasugerować ratownikom potrzebę pomocy, będąc w górach, należy przyjąć

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Historia

Na podstawie tekstów źródłowych oraz wiedzy własnej porównaj dwie koncepcje powojennego statusu politycznego Polski. W tym celu uzupełnij tabelę.

Tekst A
Orędzie prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona do Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej z 8 stycznia 1918 r.
13. Należy stworzyć niezawisłe państwo polskie, które winno obejmować terytoria zamieszkane przez ludność niezaprzeczalnie polską, któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do morza i którego niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną należy zagwarantować paktem międzynarodowym.

Tekst B
Akt 5 listopada 1916 r.
Przejęci niezłomną ufnością w ostateczne zwycięstwo ich broni i życzeniem powodowani, by ziemie polskie, przez waleczne ich wojska ciężkimi ofiarami panowaniu rosyjskiemu wydarte, do szczęśliwej przywieść przyszłości, Jego Cesarska i Królewska Mość, Cesarz Austrii i Apostolski Król Węgier, oraz Jego Cesarska Mość, Cesarz Niemiecki, ułożyli się, by z ziem tych utworzyć państwo samodzielne z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym ustrojem. Dokładniejsze oznaczenie granic zastrzega się. Nowe Królestwo znajdzie w łączności z obu sprzymierzonymi mocarstwami rękojmie, potrzebne do swobodnego sił swych rozwoju. We własnej armii nadal żyć będą pełne sławy tradycje wojsk polskich dawniejszych czasów i pamięć walecznych polskich towarzyszy broni we wielkiej obecnej wojnie. [...] Sprzymierzeni monarchowie, biorąc należny wzgląd na ogólne warunki polityczne Europy, jako też na dobro i bezpieczeństwo własnych krajów i ludów, żywią niepłonną nadzieję, że obecnie spełnią się życzenia państwowego i narodowego rozwoju Królestwa Polskiego.
Źródło: Wiek XX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2002, s. 44, 64–65

24 minuty temu
Wideolekcja
content
22 marca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Historia

Kim był Wolter?

około godziny temu
Historia

Kim był Grzegorz VII?

około godziny temu