Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
EDB

Opracuj w zeszycie instrukcję dla twoich domowników, dotyczącą przygotowań do ewakuacji powodziowej.

Odpowiedź nauczyciela