Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaChemia

Zaznacz symbol jonu o konfiguracji elektronowej: 1s2 2s2 2p6. A. S2– B. Na+ C. K+  D. Br–

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Klaudia

Klaudia

Chemia