Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Chemia

Wymień 8 dowolnych tlenków, występujących w przyrodzie.

Odpowiedź nauczyciela