Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Liceum/Technikum
Chemia

Wskaż, która z próbek zawiera więcej atomów wodoru:  0,05 mola C2H5OH czy 2,8 dm3 amoniaku NH3 

Odpowiedź nauczyciela