Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Liceum/Technikum
Chemia

Stężenie procentowe roztworu pewnej substancji chemicznej wynosi 40%. Oblicz masę molową tej substancji, wiedząc, że jej roztwór o stęzniu molowym równym 6 mol/dm3 ma gęstość d=1,275 g/cm3. 

Odpowiedź nauczyciela